لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب betheme به نسخه 21.1.5 آپدیت شد

لیست تغییرات قالب:betheme
– changelog.html
– functions.php
– style.css
– css/base.css
– css/layout.css
– functions/builder/class-mfn-builder-admin.php
– functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
– functions/builder/class-mfn-builder-helper.php
– functions/builder/class-mfn-builder.php
– functions/importer/css/style.css
– functions/importer/images/demos.jpg
– functions/importer/demos.php
– functions/post-types/class-mfn-post-type-page.php
– functions/post-types/class-mfn-post-type-portfolio.php
– functions/post-types/class-mfn-post-type-post.php
– functions/theme-functions.php
– muffin-options/theme-options.php
– woocommerce/content-product.php
– woocommerce/content-single-product.php

جهت خرید محصول، به سایت وردپرس یار مراجعه کنید.

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان