لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

افزونه Duplicator Pro به نسخه 3.8.2.2 آپدیت شد.

9 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.2.1آپدیت شد.

2 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.2آپدیت شد.

19 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.1.3آپدیت شد.

20 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.1.1آپدیت شد.

6 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.0.2آپدیت شد.

11 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.0.1آپدیت شد.

29 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.8.0آپدیت شد.

20 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.7.9.1آپدیت شد.

28 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه duplicator pro به نسخه 3.7.8.2آپدیت شد.

27 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان