لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

افزونه elementor pro به نسخه 2.5.9آپدیت شد.

9 خرداد 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه elementor pro به نسخه 2.5.6آپدیت شد.

11 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.5.5 آپدیت شد.

28 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.5.4 آپدیت شد.

19 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.4.8 آپدیت شد.

26 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.4.5 آپدیت شد.

8 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.4.1 آپدیت شد.

6 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.4.0 آپدیت شد.

3 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.3.1آپدیت شد.

1 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه صفحه ساز elementor pro به نسخه 2.2.5آپدیت شد.

22 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان