لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

افزونه gravity forms به نسخه 2.4.9.5آپدیت شد

9 خرداد 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms به نسخه 2.4.8.14آپدیت شد

14 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.4.8.9 آپدیت شد .

2 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.4.8 آپدیت شد .

20 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.4.6.8 آپدیت شد .

20 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.4.5.2 آپدیت شد .

6 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.4.5.1 آپدیت شد .

20 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.3.6.5 آپدیت شد .

23 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه gravity forms نسخه 2.3.6 آپدیت شد .

5 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه گراویتی فرم به آخرین نسخه 2.3.4.3 آپدیت شد

21 مهر 1397
توسط: مصطفی دهقان