لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

افزونه Ajax search pro به نسخه 4.15.2 آپدیت شد

11 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه ajax-search-pro نسخه 4.15.1 آپدیت شد.

3 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

افزونه ajax-search-pro نسخه 4.14.6 آپدیت شد.

29 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه ajax-search-pro نسخه 4.14.5 آپدیت شد.

20 دی 1397
توسط: مصطفی دهقان

افزونه ajax-search-pro نسخه 4.14.4 آپدیت شد.

26 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان