لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس ایمپرزا به آخرین نسخه 6.0.4 آپدیت شد

14 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب Impreza نسخه 6.0.3 آپدیت شد.

8 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا 4.10.3

1 بهمن 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس ایمپرزا به آخرین نسخه 4.6.1 آپدیت شد

5 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 4.1.2 اپدیت شد.

11 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 4.1.1 اپدیت شد.

2 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 4 اپدیت شد.

20 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 3.9.1 اپدیت شد.

16 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 3.8.2 اپدیت شد.

23 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب ایمپرزا به نسخه 3.8 اپدیت شد.

18 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان