لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس مارکت به نسخه 1.3.5 اپدیت شد.

6 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب مارکت وردپرس به نسخه 1.3.2 آپدیت شد

25 خرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب مارکت وردپرس به نسخه 1.3.1 آپدیت شد

15 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب مارکت وردپرس نسخه 1.3 منتشر شد

7 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب مارکت وردپرس نسخه 1.2.6 منتشر شد

7 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان