لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب آدرنالین 1.9.4 آپدیت شد

4 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین به نسخه 1.9.3 آپدیت شد

21 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین به نسخه 1.9 آپدیت شد

26 بهمن 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین به نسخه 1.8 آپدیت شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین به نسخه 1.6.1 آپدیت شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین به نسخه 1.5 آپدیت شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب فروشگاهی وردپرس آدرنالین نسخه 1.4 منتشر شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان