لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب املاک به نسخه 3.1.0 اپدیت شد.

28 شهریور 1396
توسط: آپدیت - علی احمدی

قالب املاک به نسخه 2.6.2 اپدیت شد.

16 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک به نسخه 2.4.1 آپدیت شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک به نسخه 2.1 آپدیت شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک به نسخه 2.0 آپدیت شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک به نسخه 1.8 آپدیت شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک به نسخه 1.7 آپدیت شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس املاک نسخه 1.6 منتشر شد

3 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان