لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب Enfold به نسخه 4.5.6 آپدیت شد.

3 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 4.5.5 آپدیت شد.

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 4.5.4 آپدیت شد.

27 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 4.5.3 آپدیت شد.

10 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 4.5 آپدیت شد.

9 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 4.1.1 آپدیت شد

29 تیر 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد 4.0.5 آپدیت شد

21 فروردین 1396
توسط: مصطفی دهقان

آپدیت قالب انفولد 4.0.2

24 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 3.8.5 اپدیت شد.

23 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب انفولد به نسخه 3.8.4 اپدیت شد.

28 آذر 1395
توسط: مصطفی دهقان