لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب باد صبا zephyr 5.1 آپدیت شد

8 مهر 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب بسیار زیبای باد صبا (Zephyr) به نسخه 4.7 آپدیت شد

22 شهریور 1396
توسط: آپدیت - علی احمدی

قالب بسیار زیبای باد صبا به نسخه 4.6 آپدیت شد

4 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب باد صبا به نسخه 4.0.1 اپدیت شد.

5 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب باد صبا به نسخه 3.8.1 اپدیت شد.

16 آذر 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب باد صبا به نسخه 3.1 آپدیت شد

31 تیر 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس باد صبا به نسخه 2.9 آپدیت شد

8 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس باد صبا به نسخه 2.7 آپدیت شد

22 بهمن 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس باد صبا به نسخه 2.4.1 آپدیت شد

5 آذر 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس باد صبا به نسخه 2.2 آپدیت شد

18 مهر 1394
توسط: مصطفی دهقان