لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.9.4 آپدیت شد

15 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب بلازوک به نسخه 3.9.1 اپدیت شد.

3 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب بلازوک به نسخه 3.9 اپدیت شد.

11 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.6.4 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.6 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.3 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.1.1 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.1 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 3.0 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس بلازوک به نسخه 2.0.6 آپدیت شد

6 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان