لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب jaridah نسخه 2.4.7 آپدیت شد

9 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب جریده به نسخه 2.4.4 اپدیت شد.

12 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب جریده 2.4.2 آپدیت شد

6 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس جریده به نسخه 2.3.2 آپدیت شد

13 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس جریده به نسخه 2.3 آپدیت شد

5 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس جریده به نسخه 2.2.1 آپدیت شد

5 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس جریده به نسخه 2.1.1 آپدیت شد

5 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس جریده نسخه 1.5 منتشر شد

5 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان