لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب Divi به نسخه 3.22.7 آپدیت شد.

14 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب Divi به نسخه 3.22.4 آپدیت شد.

3 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب Divi به نسخه 3.22.2 آپدیت شد.

28 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب Divi به نسخه 3.21.4 آپدیت شد.

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب Divi به نسخه 3.21 آپدیت شد.

28 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب Divi به نسخه 3.20.1 آپدیت شد.

18 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب divi به نسخه 3.19.6 آپدیت شد.

1 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب دیوی به نسخه 3.0.65 آپدیت شد

8 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب دیوی به نسخه 3.0.33 اپدیت شد.

21 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب دیوی به نسخه 3.0.28 اپدیت شد.

30 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان