لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب روزنامه به نسخه 7.7 اپدیت شد.

26 بهمن 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب روزنامه وردپرس 7.6 آپدیت شد

5 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب روزنامه به نسخه 7.4 اپدیت شد.

12 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس روزنامه به نسخه 7.3 آپدیت شد.

24 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان