لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس سئو به نسخه 1.9.6 آپدیت شد.

2 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب سئو به نسخه 1.9.3 آپدیت شد.

20 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب سئو به نسخه 1.9.1 آپدیت شد.

27 شهریور 1396
توسط: آپدیت - علی احمدی

قالب سئو به نسخه 1.8.7 اپدیت شد.

14 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سئو به نسخه 1.8.2 آپدیت شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سئو نسخه 1.8 منتشر شد

5 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان