لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس فوق العاده سالینت به نسخه 8.0.16 آپدیت شد

3 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 7.0.6 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 6.1.1 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 5.5.5 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 5.0 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 4.9 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 4.8.1 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 4.5.2 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 4.1.1 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس سالینت به نسخه 4.1 آپدیت شد

6 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان