لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب مولتی نیوز 2.6

17 دی 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب مولتی نیوز به نسخه 2.5.5 اپدیت شد.

14 آذر 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب مولتی نیوز به نسخه 2.5.3 اپدیت شد.

12 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.5 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.4 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.3.3 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.2.4 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.1.4 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 2.0 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس مولتی نیوز به نسخه 1.7.3 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان