لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب وردپرس فروشگاهی نیلسن به آخرین نسخه( 1.4.3 ) آپدیت شد

2 مرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس فروشگاهی نیلسن به نسخه 1.4.2 آپدیت شد

17 تیر 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب نیلسن به نسخه 1.3.6 اپدیت شد.

14 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب نیلسن به نسخه 1.3.5 اپدیت شد.

15 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب نیلسن 1.3.3 آپدیت شد

4 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس نیلسون به نسخه 1.3 آپدیت شد

18 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس نیلسون به نسخه 1.2.8 آپدیت شد

22 بهمن 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس نیلسون به نسخه 1.2.5 آپدیت شد

12 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس نیلسون به نسخه 1.2.3 آپدیت شد

11 آبان 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس نیلسون به نسخه 1.2.2 آپدیت شد

11 آبان 1394
توسط: مصطفی دهقان