لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب همسایه به نسخه 3.4.81 آپدیت شد.

3 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب همسایه به نسخه 3.4.3 اپدیت شد.

12 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان