لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب porto به نسخه 4.11.0 آپدیت شد

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب porto به نسخه 4.9.7 آپدیت شد

18 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب porto به نسخه 4.9 آپدیت شد

1 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالبporto به نسخه 4.8.3 آپدیت شد

1 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو 4.1.4

1 بهمن 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو 4.1.2

18 دی 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو به نسخه 3.6.4 آپدیت شد

17 تیر 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو آپدیت شد porto 3.6.2

9 خرداد 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو 3.6.0 اپدیت شد

3 اردیبهشت 1396
توسط: مصطفی دهقان

قالب پورتو3.5.5 ابدیت شد

29 فروردین 1396
توسط: مصطفی دهقان