لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب Goodnews به نسخه 5.9.5 آپدیت شد .

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب گودنیوز 5.9.3 آپدیت شد goodnews 5.9.3

8 مهر 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب گود نیوز 5.8.6 آپدیت شد

16 اسفند 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب گودنیوز به نسخه 5.8.5.2 اپدیت شد.

29 دی 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب گود نیوز به نسخه 5.8.5.1 اپدیت شد.

11 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب گود نیوز 5.8.4 آپدیت شد

4 مرداد 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس گودنیوز به نسخه 5.8.3 آپدیت شد

15 فروردین 1395
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس گودنیوز به نسخه 5.8.2 آپدیت شد

16 اسفند 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس گودنیوز به نسخه 5.8.1 آپدیت شد

10 آبان 1394
توسط: مصطفی دهقان

قالب وردپرس گودنیوز به نسخه 5.7.3 آپدیت شد

4 مرداد 1394
توسط: مصطفی دهقان