لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

قالب be به نسخه 21.2.1آپدیت شد.

1 خرداد 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب be به نسخه 21.1.8آپدیت شد.

14 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب be به نسخه 21.1.7آپدیت شد.

8 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب be به نسخه 21.1.6آپدیت شد.

3 اردیبهشت 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب betheme به نسخه 21.1.5 آپدیت شد

21 فروردین 1398
توسط: مصطفی دهقان

قالب betheme به نسخه 21.1.1.1 آپدیت شد

28 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب betheme به نسخه 21.1 آپدیت شد

18 اسفند 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب betheme به نسخه 21.0.8 آپدیت شد

28 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب betheme به نسخه 21.0.5 آپدیت شد

11 بهمن 1397
توسط: مصطفی دهقان

قالب BE به نسخه 20.9.8 اپدیت شد.

1 آذر 1397
توسط: مصطفی دهقان