لیست آپدیت های انجام شده توسط وردپرس یار برای افزونه و قالب های وردپرس

پلاگین upme به نسخه 2.3.04 اپدیت شد.

26 آبان 1397
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین upme به نسخه 2.2.01 اپدیت شد.

12 آبان 1395
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME به نسخه 2.1.11 آپدیت شد

13 اردیبهشت 1395
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME به نسخه 2.1.07 آپدیت شد

4 دی 1394
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME به نسخه 2.1.03 آپدیت شد

17 شهریور 1394
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME به نسخه 2.1.01 آپدیت شد

31 تیر 1394
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME به نسخه 2.1 آپدیت شد

13 تیر 1394
توسط: مصطفی دهقان

پلاگین پروفایل کاربری وردپرس UPME نسخه 2.0.28 منتشر شد

13 تیر 1394
توسط: مصطفی دهقان